Umawianie wizyt

Scanmed S.A.
ul. Zygmuntowska 15, 33-300 Nowy Sącz
tel./fax   18 547 47 77
e-mail:  biuro@scanmed.pl